Odmładzanie skóry kolagenem medycznym to jeden z naszych sztandarowych zabiegów. Kolagen to skóra gładka i sprężysta – czyli młody wygląd. Z wiekiem zmniejszenie ilości kolagenu i nieprawidłowa struktura prowadzą do powstania zmarszczek. Spada synteza kolagenu, ale ze względu na zwiększoną ilość metaloproteinaz macierzy nasila się jego destrukcja. Dochodzi też do glikacji kolagenu, co modyfikuje cytoszkielet fibroblastów.

Działanie osocza bogatopłytkowego

Po 25 roku życia tracimy ok 1,5% kolagenu rocznie.

W starszym wieku synteza kolagenu się zmniejsza, jest on mniej elastyczny i rzadszy, łatwiej wiotczeje i pęka.

badanie krwi do osocza bogatopłytkowego

Atelokolagen – pochodna kolagenu I. Podanie pobudza proces produkcji kolagenu. II. Podany śródskórnie wywołuje silną stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu III. Zabieg regenerujący, biostymulujący PRP: osocze bogatopłytkowe Działanie: zwiększenie syntezy ATP i ADP oraz czynników wzrostu Po podaniu dotkankowy proces degranulacji ziarnistości alfa. Uwalniane są czynniki wzrostu- większość w ciągu pierwszej godziny.

Czynniki wzrostu mają ogromny potencjał regeneracyjny: nitroza komórek, synteza kolagenu, tworzenie nowych mikronaczyń, stymulacja migracji komórek naprawczych do uszkodzonych miejsc, indukcja procesu różnicowania komórek w komórki wyspecjalizowane.

Receptory błonowe – więcej

Po przejściu poza płytki krwi indukcja sąsiadujących komórek poprzez receptory błonowe, Aktywuje to szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i doprowadza do ekspresji określonych genów. Niezależnie od szybkiego uwolnienia jeszcze przez 7 dni płytki syntetyzują czynniki wzrostu. Po tym czasie płytki umierają, napływają makrofagi.

Działanie czynników wzrostu: chemotaksja- przywoływanie komórek, angiogeneza tworzenie naczyń, proliferacja, namnażanie oraz różnicowanie komórek.